Sertifikat tələb edir

Sertifikat və transkript tələbləri

NCUK, sertifikatın / transkriptin əvəzinə yenidən yazılmasını tələb edən NCUK tələbələrinə sertifikat və transcript çap xidməti təqdim edir və ya universitet / iş üçün ərizələrində köməkçiyə təsdiq edilmiş surəti lazımdır.

Hansı xidmətə ehtiyacım var?

Bir dəyişdirmə Sertifikatı tələb = Bu formanı indirin ve tamamlayın, orijinal NCUK Sertifikası / Transkripti kayboldu, hasar gördü ya da yok edildi ve değiştirmeniz tələb olunur.

Sertifikatın surəti = Əgər təşkilatınıza göndərilmək üçün NCUK Sertifikatının / Sənədinizin Sertifikatlaşdırılmış Nüsxəsini tələb etsəniz bu formu endirin və doldurun.

Bütün doldurulmuş formalar və digər sorğular göndərilməlidir certificates@ncuk.ac.uk