Tələbələrimizlə söhbət edin!

Bizim səfirlərimizlə söhbət

Biri haqqında bir sual var kurslarımız və ya şagird həyatımızın Böyük Britaniyadakı universitetlər? Dostluq tələbə səfirlərindən birinə bir mesaj göndərin və ya niyə onların universitetlərində həyat haqqında daha ətraflı öyrənmək üçün bloglarını oxumazsınız?