Minta Sijil

Permintaan Sijil dan Transkrip

NCUK menawarkan sijil dan perkhidmatan percetakan transkrip bagi pelajar NCUK yang memerlukan cetakan semula sijil / transkrip mereka, atau memerlukan salinan diperakui untuk pembantu dalam permohonan mereka untuk universiti / pekerjaan.

Perkhidmatan yang saya perlukan?

Minta Sijil Penggantian = Muat turun dan lengkapkan borang ini jika Sijil / Transkrip PKUK asal anda telah hilang, rosak atau dimusnahkan dan anda memerlukan penggantian.

Minta Salinan Bersertifikat = Muat turun dan lengkapkan borang ini jika anda memerlukan Salinan Bertauliah Sijil / Transkrip PKUK anda untuk dihantar ke organisasi.

Semua borang yang lengkap dan apa-apa pertanyaan lain hendaklah dihantar kepada certificates@ncuk.ac.uk