Kekosongan Jawatan Akademik di London Academy Casablanca

Akademi London Casablanca sedang menyewa beberapa jawatan yang merangkumi Guru Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik (EAP) dan guru untuk mata pelajaran berikut: Pengajian Perniagaan, Ekonomi, Matematik untuk Perniagaan, Matematik untuk Kejuruteraan, Fizik dan Kimia. Sila lihat di bawah untuk maklumat mengenai keperluan, pengalaman dan butiran perhubungan untuk permohonan anda.

Guru EAP - Keperluan Minimum / Pengalaman

 • Sijil TESOL daripada institusi terkemuka seperti Trinity College, Sijil CELTA, atau Ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris (atau setaraf)
 • Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman mengajar sepenuh masa
 • Pengalaman dalam pengajaran Bahasa Inggeris akademik kepada penutur Bahasa Inggeris bukan asli
 • Pengalaman dalam mengajar pelajar antara umur 16 hingga 20 (pilihan)
 • Pengalaman atau kesediaan untuk menjadi teliti dalam penggredan dan memberi maklum balas yang komprehensif mengenai kerja pelajar
 • Keutamaan akan diberikan kepada pemohon dengan rekod prestasi terbukti dalam mengajar Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik, terutamanya dalam program NCUK IFY atau sistem ujian sekolah tinggi kebangsaan seperti "A" peringkat
 • Dijangka mengajar sekitar jam 12-16

Guru pelajaranPengajian Perniagaan, Ekonomi, Matematik untuk Perniagaan, Matematik untuk Kejuruteraan, Fizik dan Kimia) - Keperluan Minimum / Pengalaman

 • Guru perlu mempunyai kelayakan akademik dalam mata pelajaran yang berkaitan di peringkat UK BA / BSc
 • Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman mengajar sepenuh masa
 • Pengertian pendidikan gaya Inggeris (pilihan)
 • Guru boleh mengajar lebih daripada satu mata pelajaran sekiranya kelayakan dan pengalaman mereka dibenarkan
 • Pengalaman dalam mengajar pelajar antara umur 16 hingga 20 (pilihan)
 • Pengalaman atau kesediaan untuk menjadi teliti dalam penggredan dan memberi maklum balas yang komprehensif mengenai kerja pelajar
 • Dijangka mengajar sekitar jam 12-16

Objektif Utama

 • Menjalankan tugas profesional seorang guru di bawah arahan Ketua dan Pengarah
 • Menjalankan tugas tertentu mengikut arahan yang diberikan
 • Melaksanakan tugas mengikut dasar dan prosedur sekolah.
 • Merancang dan menilai program pembelajaran untuk memenuhi semua keperluan pelajar. Menilai kesesuaian program terhadap hasil pembelajaran dan mengubah program dengan sewajarnya. Berhubung dengan kakitangan lain di mana sesuai.
 • Memahami prinsip dan tujuan penilaian, dan menggunakan penilaian sebagai alat untuk memudahkan pembelajaran pelajar.
 • Mewujudkan hubungan profesional yang berkesan dengan pelajar dan rakan sekerja berdasarkan penghormatan dan pemahaman bersama.
 • Mengurus bilik darjah / ruang pengajaran dengan berkesan dan selamat dengan mewujudkan garis panduan dan rutin yang jelas dan menyediakan persekitaran kerja yang sengaja dan menyokong.
 • Menilai, merekod dan melaporkan perkembangan, kemajuan, pencapaian dan pencapaian pelajar. Mengenal pasti, mengakui dan menggalakkan kejayaan; mengenal pasti pencapaian di bawah dan mengambil tindakan yang sesuai.

Amalan dan Pengurusan Kelas

 • Bersedia dan mampu menjalin hubungan yang baik, profesional dengan pelajar, menghormati keperluan individu, jantina, latar belakang budaya mereka, dan menggalakkan pembelajaran.
 • Menggalakkan kesejahteraan umum pelajar individu dan mana-mana kumpulan kelas yang diberikan. Segera memberitahu kakitangan sekolah yang sesuai tentang sebarang kebimbangan.
 • Berkomunikasi dan berunding dengan ibu bapa / penjaga mengikut dasar sekolah dan mengambil bahagian dalam mesyuarat seperti yang diperlukan.
 • Mengekalkan pengawasan, susunan dan disiplin yang baik di kalangan pelajar dan melindungi kesihatan dan keselamatan mereka mengikut peraturan sekolah dan penyata dasar.
 • Mengendalikan kelas atau kumpulan yang ditetapkan pada setiap masa
 • Mengekalkan persekitaran bilik darjah yang disampaikan dengan baik, merangsang dan teratur untuk pembelajaran pelajar. Sumber dan peralatan dikekalkan dengan baik dan penggunaan mereka bertanggungjawab diawasi.

Keperluan Khusus

 • Kemahiran komunikasi lisan dan tulisan yang cemerlang
 • Celik ICT dan fasih dengan perkembangan terbaru dalam aplikasi ICT dalam Inovasi Pendidikan
 • Keupayaan untuk menganalisis data dari pelbagai sumber

Bagaimana untuk memohon

Jika anda berminat untuk memohon mana-mana jawatan yang disenaraikan maka sila serahkan permohonan anda termasuk CV secara bertulis dan surat lamaran kepada sanaeb@londonacademy.ma (Sanae Bennouna).

Tarikh Akhir Permohonan: Terbuka untuk aplikasi