Universiti Ekonomi Ho Chi Minh City

Universiti Ekonomi Ho Chi Minh City

Universiti Ekonomi Ho Chi Minh City (UEH) adalah universiti pelbagai disiplin dengan pelbagai peringkat dan mod pendidikan, dari sarjana muda hingga PhD. Universiti adalah rumah kepada sejumlah besar pelajar setiap tahun, yang menjadikannya salah satu universiti terbesar Vietnam dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.*

* Universiti Ekonomi Ho Chi Minh City akan menyampaikan kelayakan NCUK dari September 2020 tertakluk kepada proses akreditasi piawaian NCUK.

UEH mewujudkan persekitaran pembelajaran dan persekitaran yang profesional, mesra, moden, berdisiplin dan cekap. Universiti adalah persekitaran yang selamat untuk kakitangan, termasuk pegawai dan pelajar dan mereka bangga menjadi berkesan dalam meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam semua aktiviti mereka. UEH komited untuk memastikan integriti dan kejujuran dan menjamin rasa hormat kepada diri mereka dan orang lain dalam proses belajar dan kerja.

Universiti Ekonomi Ho Chi Minh City telah mempromosikan tradisi untuk membina budaya moden, mesra dan normatif yang memenuhi arah pembangunan pendidikan di UEH khususnya dan di Vietnam pada umumnya. Pelajar-pelajar di Vietnam akan berpeluang untuk mempelajari Tahun Asas Yayasan Antarabangsa NCUK, yang apabila berjaya diselesaikan, akan memberi mereka akses terjamin kepada NCUK University.

Pendidikan adalah lebih daripada mengajar dan mempelajari ikan. Ia berkongsi penghargaan mengenai hubungan kehidupan yang rumit di lautan, kehidupan di darat, dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk berenang.

Manuel Jantos, Pengarah Akademik

Hubungi Universiti Ekonomi Ho Chi Minh City

alamat: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
telefon: + 84 8 39 110 288
e-mel: adam@origo-education.info
tapak web

Bertanya tentang belajar di Universiti Ekonomi Ho Chi Minh

Pengesahan