Internationaal jaar één in de wet

Het International Year One in Law is een eerstejaars bachelor-equivalent programma dat de kennis en vaardigheden van studenten op het gebied van de wet opbouwt. Je zult ook onze geïntegreerde module Engels voor academische doeleinden bestuderen, die wordt geaccepteerd in plaats van IELTS en je zal helpen je Engelse taalvaardigheid te verbeteren.

Studenten die het International Year One in Law met succes afronden, behalen gegarandeerde toegang tot het tweede jaar van een internationale bacheloropleiding aan een topuniversiteit met veel opleidingen om uit te kiezen.

Wat ga ik studeren?

Studenten die zijn ingeschreven voor het International Year One in Law volgen in totaal 5 modules (3 modules over beide semesters en 1 module elk per semester). Klik op onderstaande modules om een ​​kort overzicht te lezen.

Contractenrecht (30 studiepunten)

Deze module is bedoeld om rechtenstudenten op een niveau vier programma de essentiële juridische kennis en begrip te bieden waarmee ze de werking van contractgerelateerde kwesties in de bredere juridische context kunnen waarderen, evenals het effect van contractenrecht op de vorming, daaruit voortvloeiende verplichtingen, schending van contractuele verplichtingen en daaropvolgende rechtsmiddelen met betrekking tot individuen en bedrijven. De module zal ook de vaardigheden ontwikkelen, waaronder mondelinge en schriftelijke communicatie. Studenten kunnen de wet toepassen op praktijksituaties en relevante informatie verzamelen uit geïdentificeerde secundaire bronnen.

Strafrecht (30 studiepunten)

Deze module is bedoeld om studenten van een eerstejaars bacheloropleiding essentiële kennis en begrip van het strafrecht te bieden. Studenten zullen een reeks strafrechtelijke overtredingen, verdedigingen en aansprakelijkheid hiervoor behandelen, waardoor ze de nodige juridische details en analytische vaardigheden krijgen om tot zelfverzekerde, bewezen conclusies te komen. Studenten zijn in staat om strafbare feiten te identificeren, deze delicten kritisch te benaderen en juridisch bewijs effectief te gebruiken, door juridische principes en concepten nauwkeurig en praktisch toe te passen.

Publiekrecht (30 studiepunten)

Deze module is bedoeld om rechtenstudenten in een eerstejaars undergraduate-programma de essentiële juridische kennis en het begrip te bieden waarmee ze hun juridische kennis van een common law-land kunnen ontwikkelen. Ze zullen de werking van de Britse grondwet verder begrijpen en hoe de organen en respectieve instellingen die de grondwet ondersteunen onder publiek recht opereren.

Engels rechtssysteem en juridische onderzoeksvaardigheden (15 studiepunten)

Deze module heeft ten eerste tot doel studenten kennis te laten maken met het rechtssysteem van Engeland en Wales (beter bekend als het 'Engelse rechtsstelsel') en ten tweede om de kernvaardigheden van juridisch onderzoek te ontwikkelen die nodig zijn om zowel op een LLB-programma als in toekomstige rechtspraktijk.

Aansprakelijkheidsrecht (15 studiepunten)

Deze module heeft tot doel de rechtsregels te evalueren en te onderzoeken (bestaande uit zowel de common law-beginselen als relevante
wettelijke bepalingen) die het wettelijk kader van het aansprakelijkheidsrecht bieden, om kennis te overwegen, te onderzoeken en aan te tonen van de overwegingen van het beleid die ten grondslag liggen aan
aansprakelijkheidsrecht en de doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht evalueren.

Studenten zullen ook op inleidend niveau leren waarderen hoe het aansprakelijkheidsrecht werkt als een compensatie- en verliesverdelingsmechanisme.

Hoe word ik beoordeeld?

De uitsplitsing van de beoordeling is over het algemeen: 50% cursussen en 50% examen.

Elk semester bevat formatieve taken die je voorbereiden op de latere summatieve beoordelingen. Je maakt ook huiswerkopdrachten, houdt je bezig met examenvragen uit het verleden en andere activiteiten.

Voor de summatieve toetsen word je in elke module apart beoordeeld.

Waarom rechten studeren?

Rechten studeren is ideaal voor diegenen die in de advocatuur willen werken en meer willen leren over verschillende aspecten van het menselijk leven. Een rechtendiploma kan academisch streng zijn, maar de voordelen zijn talrijk en bieden overdraagbare vaardigheden waarmee je door kunt groeien naar verschillende carrières.

Sommige banen die direct verband houden met de wet zijn paralegal, advocaat, barrister, detective en nog veel meer. Andere carrièremogelijkheden waar je een diploma Rechten kunt halen, zijn banen zoals een gegevensanalist, effectenmakelaar, bemiddelaar of registeraccountant en andere.

Universitaire vooruitgang

Door het International Year in Law te voltooien, kun je doorstromen naar een van de zes NCUK-universiteiten in het VK, waar je verschillende opleidingen kunt kiezen, waaronder populaire opties zoals Law, Business Law, Law with Criminology, Recht met Financiën en meer!

LLB (Hons) rechtendiploma's van Britse universiteiten staan ​​hoog aangeschreven bij werkgevers, zelfs als u niet van plan bent in de toekomst als advocaat/advocaat te gaan werken. Als u zich echter als advocaat/advocaat wilt kwalificeren en uitoefenen, moet u na het behalen van uw rechtenstudie aan de universiteit ook verdere studie, training en werkervaring doen.

Om alle voortgangsopties te ontdekken die beschikbaar zijn voor studenten die het International Year One in Law voltooien, bekijk onze University Course Finder. Lees meer over de universiteiten waar je naartoe kunt door op de onderstaande knop te klikken:

Kwalificatie- en moduleoverzicht

Het volgende document geeft u een overzicht van wat u kunt verwachten van de kwalificatie International Year One in Law en een breder begrip van elke afzonderlijke module. Dit omvat informatie over de doelstellingen van de kwalificatie, cursusstructuren, beoordelingsmethoden en meer.

Bekijk dit document door op onderstaande knop te klikken:

Toelatingseisen

Om zich te registreren voor het International Year One in Law, moeten aanvragers aan alle volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

Toelatingseisen

  • Ten minste een NCUK EAP 'C'-cijfer hebben behaald of een acceptabele gelijkwaardige alternatieve Engelse taalkwalificatie hebben.

PLUS:

  • minimaal 48 NCUK-basispunten behaald met een C in ten minste 2 vakken na studie van het NCUK International Foundation Year.

OR

  • minimaal cijfer 'C' behaald in twee relevante in het VK erkende 'A'-niveaus.

OR

  • voldeed aan een van de landspecifieke toelatingseisen van NCUK, die te vinden zijn hier.

VERDER

  • een bevredigend toelatingsgesprek hebben afgerond om de motivatie, toekomstige studieplannen en paraatheid voor het International Year One in Law te beoordelen.

Het Study Centre is verantwoordelijk voor het beoordelen en verifiëren van standaard toegangskwalificaties, die worden gecontroleerd als onderdeel van de kwaliteitsborgingsprocessen van NCUK.

NCUK behoudt zich het recht voor om van aanvragers met niet-standaard kwalificaties te eisen dat ze een of meer toelatingstests afleggen voordat ze worden toegelaten tot het International Year One in Law.

Note: Niet-standaard academische kwalificaties kunnen het succesvol afronden van een eerste of tweede jaar van een vierjarige undergraduate-opleiding aan een door NCUK goedgekeurde universiteit, succesvolle afronding van een door NCUK goedgekeurd internationaal basisprogramma of de voltooiing van andere landspecifieke kwalificaties omvatten die niet gepubliceerd op de website van NCUK.

Begin vandaag nog met uw reis

NCUK werkt met een breed scala aan studiecentra over de hele wereld die deze kwalificatie leveren. Klik op de onderstaande knop om de jouwe te vinden en begin je reis naar een universiteit van wereldklasse!