Sociale mobiliteitsindex 2023 onthuld: NCUK University Partners Shine

Geplaatst op:

In een baanbrekende ontwikkeling die de inzet van universiteiten bij het bevorderen van sociale mobiliteit benadrukt, is de langverwachte Social Mobility Index voor 2023 vrijgegeven. Deze index, samengesteld door het Higher Education Policy Institute (HEPI) en de London Southbank University, evalueert de inspanningen van instellingen voor hoger onderwijs om de weg vrij te maken voor studenten van alle achtergronden om succes te behalen.

De Social Mobility Index is meer dan alleen een ranglijst; het is een essentieel instrument voor het beoordelen van de impact van universiteiten op het creëren van kansen voor individuen, ongeacht hun sociaal-economische status.

bradford

Door te onderzoeken hoe instellingen studenten met een laag inkomen ondersteunen, diversiteit bevorderen en toegang bieden tot arbeidsvooruitzichten, werpt de index licht op de inspanningen van universiteiten om de gelijkheidskloof te overbruggen.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat verschillende NCUK University Partners hebben uitgeblonken in de Social Mobility Index 2023, waarmee ze hun inzet voor het bevorderen van sociale inclusiviteit en het creëren van een gelijk speelveld voor aspirant-studenten opnieuw bevestigen. Deze instellingen worden erkend vanwege hun uitmuntende bijdragen aan de sociale mobiliteit en hun toewijding aan het succes van studenten.

Koploper is Bradford University, die een indrukwekkende eerste plaats op de ranglijst veiligstelt. De niet-aflatende toewijding van de universiteit om kansen te bieden aan studenten met verschillende achtergronden komt duidelijk tot uiting in haar initiatieven die gericht zijn op het slechten van barrières en het empoweren van individuen om hun volledige potentieel te bereiken.

Op de voet gevolgd door Aston University, dat de tweede positie in de Social Mobility Index veiligstelt. Aston's nadruk op het vergroten van de participatie en het ondersteunen van studenten tijdens hun academische reis maakt het een lichtend voorbeeld van een instelling die zich toelegt op sociale mobiliteit.

aston

Queen Mary University of London verdient ook erkenning voor haar opmerkelijke prestatie, het veiligstellen van de zesde positie in de index. Door haar inclusieve aanpak heeft de universiteit een omgeving gecreëerd waarin studenten uit alle lagen van de bevolking kunnen gedijen en excelleren.

Tot de gelederen van sociaal bewuste instellingen behoren de Universiteit van Huddersfield (9e), de Universiteit van Salford (12e), Brunel University London (18e), de Universiteit van Manchester (22e), Kingston University London (30e), UCLan (31e), University van Birmingham (33e), Liverpool John Moores University (34e), Manchester Metropolitan University (36e), University of Leeds (38e), Keele University (39e), University of Kent (42e), Sheffield Hallam University (43e), Lancaster University (48e), Liverpool Hope University (50e), Universiteit van Bristol (57e), Universiteit van Sheffield (66e), De Montfort University (67e), Leeds Beckett University (75e), Universiteit van Exeter (92e) en Oxford Brookes ( 97e).

De opname van deze NCUK University Partners in de Social Mobility Index 2023 onderstreept hun voortdurende inspanningen om een ​​eerlijk en inclusief onderwijssysteem te creëren. Door diversiteit te bevorderen, talent te koesteren en kansen te bieden aan studenten uit kansarme milieus, slechten deze instellingen barrières en stellen ze individuen in staat nieuwe hoogten te bereiken.

Laten we, terwijl we het succes van deze universiteiten vieren, ook de enorme impact erkennen die ze hebben op het transformeren van levens en de samenleving als geheel. Door prioriteit te geven aan sociale mobiliteit maken deze instellingen de weg vrij voor een toekomst waarin kansen voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hun sociaal-economische status.

De publicatie van de Social Mobility Index 2023 herinnert ons eraan dat er vooruitgang wordt geboekt, en universiteiten spelen een cruciale rol bij het aansturen van deze verandering. Als we vooruitkijken, hopen we getuige te zijn van nog grotere stappen in de richting van een rechtvaardiger onderwijslandschap, waarin ieder individu de kans heeft om zijn potentieel te verwezenlijken, ongeacht zijn of haar achtergrond.