ขอใบรับรอง

คำขอใบรับรองและการถอดเสียง

NCUK มอบใบประกาศนียบัตรและบริการพิมพ์สำเนาสำหรับนักเรียน NCUK ที่ต้องการพิมพ์เอกสารหรือใบรับรองเพิ่มเติมหรือต้องการสำเนาที่ได้รับการรับรองเพื่อช่วยในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย / งาน

บริการใดที่ฉันต้องการ?

ขอเปลี่ยนใบรับรอง = ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มนี้หากใบรับรองหรือสำเนาการสอบ NCUK ต้นฉบับของคุณสูญหายเสียหายหรือถูกทำลายและคุณต้องเปลี่ยน

ขอสำเนาที่ผ่านการรับรอง = ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มนี้หากคุณต้องการให้มีการส่งสำเนาใบรับรอง / หลักฐานการลงทะเบียน NCUK ที่ผ่านการรับรองไปยังองค์กร

แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จสิ้นและการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ควรถูกส่งไปที่ certificates@ncuk.ac.uk