ค้นหาหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ค้นหาหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยที่คุณสามารถเรียนไปพร้อมกับคุณสมบัติของ NCUK ได้จากโปรแกรมค้นหาหลักสูตรของเรา

ดาวน์โหลดผลลัพธ์เหล่านี้เป็น:

ต้องการทราบว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง ปีการศึกษานานาชาติ (IFY) เกรด? ใช้ตาราง IFY Grade Equivalency ที่ให้ข้อมูลเพื่อดูว่าคะแนน NCUK IFY ของคุณเปรียบเทียบกับระดับ A, ระดับ International Baccalaureate, GPA และ UCAS tariff points