การฝึกอบรมเรื่องการเข้าเรียนที่ NCUK และการปกครองช่วงเย็นทั่วประเทศจีน

โพสต์:
วันที่จัดงาน: -
ดูรายละเอียดกิจกรรม

รูบี้โจนส์และแอ๊บบี้ลี่หัวหน้าฝ่ายจัดหางานของ NCUK จะไปเยี่ยมศูนย์การศึกษาของ NCUK ทั่วประเทศจีนเพื่อเสนอการฝึกอบรมและสนับสนุนกิจกรรมการสรรหามืออาชีพ

ระเบียบวาระการประชุม

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการฝึกอบรมการจัดตำแหน่ง NCUK และผู้ปกครองภาคค่ำทั่วประเทศจีน:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงเวลาและสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงกรุณาติดต่อ together@ncuk.ac.uk

รายละเอียดกิจกรรม:

โปรดดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวันที่ด้านบน