Akreditasi & Yuran

Akreditasi ialah penilaian formal dan prosedur jaminan kualiti yang perlu dilengkapkan oleh institusi untuk menyampaikan kelayakan NCUK.

Apa itu Akreditasi?

Akreditasi NCUK menandakan komitmen institusi untuk menyediakan pendidikan berkualiti tinggi yang memenuhi syarat kemasukan yang ketat, rangka kerja akademik dan sukatan pelajaran NCUK. Proses akreditasi ini memastikan bahawa institusi yang berjaya dapat menyampaikan kelayakan NCUK, menyediakan pelajar dengan kelayakan yang diiktiraf secara global dan kemajuan yang lancar ke universiti terkemuka di seluruh dunia.

Proses Pentauliahan

Proses akreditasi NCUK melibatkan EMPAT aktiviti utama berikut:

  1. Kelulusan Pengurus Akademik: Pengurus Akademik perlu dilantik atau diluluskan oleh NCUK. Mereka akan bertanggungjawab untuk menyelaraskan penyampaian program NCUK dan memastikan kualiti penyampaian program.
  2. Pemeriksaan kemudahan dan sumber: Wakil NCUK akan memeriksa kemudahan dan sumber institusi, termasuk bilik darjah, makmal, perpustakaan, infrastruktur IT, kemudahan sokongan pelajar, dan sumber pembelajaran lain, untuk memastikan ia mencukupi untuk penyampaian program NCUK.
  3. Penilaian dasar dan proses yang berkaitan dengan pengurusan dan penyampaian program: Wakil NCUK akan menilai dasar dan proses institusi yang berkaitan dengan pengurusan dan penyampaian program, termasuk pentadbiran kursus, jaminan kualiti dan peningkatan, sokongan akademik dan pelajar, penilaian dan pengurusan maklumat.
  4. Kelulusan tenaga pengajar akademik: Kakitangan akademik yang bertanggungjawab untuk menyampaikan program NCUK mesti diluluskan oleh NCUK. Ahli kakitangan mesti memenuhi piawaian NCUK untuk kelayakan, pengalaman dan kecekapan dalam bidang subjek masing-masing.

Pengurus Perkhidmatan Akademik NCUK anda yang berdedikasi akan bekerjasama dengan institusi anda untuk memahami rancangan penghantaran anda dan membimbing anda melalui proses akreditasi, memastikan institusi anda bersedia sepenuhnya untuk menyampaikan kelayakan NCUK.

Yuran untuk Menjadi Rakan Kongsi Penghantaran NCUK

Adalah penting anda mempunyai pemahaman yang jelas tentang struktur yuran kami sebelum anda memohon untuk menjadi Rakan Kongsi Penghantaran NCUK.

  1. Yuran Akreditasi (sekali): Yuran akreditasi ialah yuran sekali sahaja yang dibayar oleh institusi yang memohon akreditasi untuk menyampaikan kelayakan NCUK. Yuran ini meliputi kos proses akreditasi NCUK, yang termasuk menilai kesesuaian institusi untuk menjadi Rakan Kongsi Penyampaian dan memeriksa kemudahan, kakitangan dan sumber.
  2. Yuran Operasi (tahunan): Setelah mendapat akreditasi, institusi mesti membayar yuran operasi tahunan untuk meneruskan perkongsian mereka dengan NCUK. Yuran ini meliputi kos pelesenan harta intelek NCUK, akses kepada sistem NCUK, semakan jaminan kualiti yang kerap, dan pelbagai sumber sokongan dan latihan untuk pengajaran, aplikasi universiti dan pemasaran.
  3. Yuran Pendaftaran Pelajar (setiap pelajar): Institusi dikenakan yuran pendaftaran setiap pelajar untuk setiap pelajar yang mendaftar ke kelayakan NCUK. Yuran ini meliputi kos pendaftaran, penilaian, pemarkahan, penyederhanaan, sokongan pelajar, akses kepada sumber dalam talian dan pensijilan.

Secara keseluruhannya, yuran ini menyokong penerusan rangkaian Rakan Penyampaian global NCUK yang menyediakan institusi akses kepada sukatan pelajaran akademik, sokongan pakar dan program berkualiti tinggi NCUK. Yuran ini juga membantu NCUK mengekalkan standardnya yang tinggi dan menyediakan pelajar dengan kelayakan yang diiktiraf di peringkat global yang boleh membuka pintu kepada universiti terkemuka di seluruh dunia.

 

Mohon untuk menjadi Rakan Kongsi Penghantaran