สนทนากับนักเรียนของเรา!

สนทนากับทูตของเรา

คุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่ง คุณสมบัติของเรา หรือชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย? ส่งข้อความถึงทูตนักศึกษาที่เป็นมิตรของเราหรือตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาที่มหาวิทยาลัย!